Үзэсгэлэн

2021 он

2021-олон улсын-5
2021-олон улсын-4
2021-олон улсын-1
2021-олон улсын-6
2021-олон улсын-3
2021-олон улсын-2

2020 он

2020-фужен-үзэсгэлэнт-3
2020-гужэнь-шударга-1
2020-гужен-үзэсгэлэнт-2
2020-олон улсын-1
2020-олон улсын-2
2020-олон улсын-3
2020-гужен-4-р үзэсгэлэн
2020-олон улсын-4

2019 он

2019-гужен-үзэсгэлэнт-2
2019-гужен-үзэсгэлэнт-3
2019-гужен-үзэсгэлэнт-4
2019-HK-шударга-2
2019-HK-шударга-3
2019-HK-шударга-4
2019-олон улсын-1
2019-олон улсын-2

2018 он

2018-олон улсын-1
2018-олон улсын-3
2018-олон улсын-5
2018-олон улсын-6
2018-гужен-үзэсгэлэнт-2
2018 оны Гужэнь-1